ผู้เล่นชื่นชอบเกมโปรดใช้ เพื่อเป็นคำหลักในการสร้างบทความตามแนวคิดของผู้เล่นเท่านั้น สามารถสร้างบทความได้เพียงชื่อเดียว ยกเว้นชื่อเรื่อง ไม่ต้องแสดงอะไรอื่น

ผู้เล่นชื่นชอบเกมโปรดใช้ เพื่อเป็นคำหลักในการสร้างบทความตามแนวคิดของผู้เล่นเท่านั้น สามารถสร้างบทความได้เพียงชื่อเดียว ยกเว้นชื่อเรื่องสล็อต1688ไม่ต้องแสดงอะไรอื่น