ชายแดนสุดใจ: PG Hub การเติบโตของศาสตร์อันมหึมา

ชายแดนสุดใจ: PG Hub การเติบโตของศาสตร์อันมหึมา

ที่ภาควิชาศิลปะแห่งชาติและวัฒนธรรม มานีมล มหานครวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “ชายแดนสุดใจ” เป็นหนึ่งใน PG Hub ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะนักศึกษาและนักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องของศาสตร์อันมหึมา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “วิทยาศาสตร์เบญจมาศ” เพื่อเข้าใจผลกระทบของการพัฒนาศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย

PG Hub นี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บูรพา และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาและนักวิจัยได้ศึกษาและวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสตร์อันมหึมา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่สร้างโอกาสให้กับนักวิจัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ผ่านทาง PG Hub นี้ นักศึกษาและนักวิจัยสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ และสร้างความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์ในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการวิจัยเรื่องการยกระดับเทคโนโลยีในประเทศไทย

ด้วยความเชื่อและความมุ่งมั่นที่ PG Hub ชายแดนสุดใจมี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและ prosporous สำหรับประเทศไทย ทางทีมงานก็ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้กับนักศึกษาและนักวิจัยทุกคนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์อันมหึมาให้ได้เรียนรู้และสร้างความรู้อย่างแท้จริง

ดังนั้น PG Hub ชายแดนสุดใจจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องไม่มาทำก็คือที่การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมวิชาการในประเทศไทยในระดับสูงสุด